Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Финансов одит от Kreston BulMar

ние предлагаме финансов одит на най-високо ниво

Одиторски услуги с индивидуален подход към клиента

Финансов одитКато независим финансов одитор, Крестън БулМар предлага професионална и реална оценка за верността на финансовите отчети на предприятията, за да защити интересите на техните собственици, кредитори и контрагенти. Ролята на финансовия одит е определяща за защита интересите на инвеститорите. Основната цел е независимо потвърждаване на финансовото и имуществено състояние на предприятието, верността на финансовите му отчети и рисковете, на които е изложено. За да изпълним професионално тази услуга ние сме изградили система от процедури и контроли, чрез които гарантираме в максимална степен оценката и проверката на всички обекти в едно предприятие.

Екипът ни се състои от професионалисти с богат опит в областта на счетоводството, данъците, корпоративните финанси и управлението на процеси. Клиентите ни са компании в различни индустрии и сфери, което доказва широката ни експертиза. Крестън БулМар е с близо 20 годишна история на българския пазар и е доказал своята репутация, високо качество, ангажираност и отговорност.

Всичко за нас ще научите на корпоративния сайт на Kreston BulMar

 

Нашите офиси в страната

офисите на Kreston BulMar в страната

Нашите предимства

  • Професионализъм. Обслужвайки стотици клиенти за нас няма тайни във финансовия одит. Нашите служители имат системно професионално обучение, а нивото им на компетентност се контролира с 50 теста и 12 изпита годишно.
  • Почтеност. Ние сме честни, последователни и обективни при изпълнението на одита.
  • Гъвкавост. Ние предлагаме изключителна гъвкавост и бързина в своята работа, не излизаме в отпуск и не боледуваме.
  • Информираност. Сигурни сме, че богатството на нашите финансови доклади, анализи и препоръки са непознати за Вас и силно ще подпомогнат вземането на най-правилните управленски решения от Ваша страна.
  • Конфиденциалност. Безпристрастност, обективност, недопускане на предубеждения.

Препоръчваме ви